Ανθοφορία Ελαιόδεντρων

Η ανθοφορία στα ελαιόδεντρά μας ξεκινάει τον Απρίλιο κάθε έτους και ολοκληρώνεται περί τα μέσα Μαΐου. Στα τέλεια άνθη, με ανεπτυγμένους τους στήμονες και τον ύπερο μεταφέρονται οι γυρεόκοκκοι από τους ανθήρες άλλων άνθεων, με τον άνεμο ( η απόσταση μέχρι την οποία μπορεί να μεταφερθεί η γύρη εκτιμάται στα 500 μ) και πραγματοποιείται η γονιμοποίηση.

Καρπόδεση

Μετά την άνθιση και την γονιμοποίηση, τα πέταλα μαραίνονται και πέφτουν, ενώ «δένει» ο καρπός της ελιάς (η λεγόμενη δρύπη: σαρκώδης καρπός με ξυλώδες ενδοκάρπιο, ο οποίος περιέχει ένα σπέρμα).

Ταχεία ανάπτυξη καρπού: Ιούνιος – Ιούλιος

Σχηματίζεται κυρίως ο πυρήνας και λιγότερο ο καρπός.

Βραδύτερη ανάπτυξη καρπού: Αύγουστος – Σεπτέμβριος

Η σάρκα του καρπού αναπτύσσεται ενώ ο πυρήνας σταματάει να μεγαλώνει.

Έντονη ανάπτυξη καρπού: Οκτώβριος – Νοέμβριος

Ο καρπός αλλάζει χρώμα από πράσινο σε ιώδες και είναι έτοιμος προς συλλογή και ελαιοποίηση.