Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Συμβατικής Καλλιέργειας

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο “Κλειώ”, ποικιλίας Κουτσουρελιάς – Πατρινής, 250ml